Επίσκεψη ιατρού Καρδιολόγου 22-24 Ιανουαρίου

Επίσκεψη ιατρού Καρδιολόγου 22-24 Ιανουαρίου

Σας γνωρίζουμε ότι στις 22 -24 Ιανουαρίου 2021 θα βρίσκεται στην Κύθνο ο ιατρός καρδιολόγος Νικόλαος Οικονομίδης . Η κλινική εξέταση θα γίνεται στο κτίριο του Δήμου στις 22/1 μετά τις 16:00 και 23/1 από τις 8:00 πρωί . Την Κυριακή 24/1 από της 8:00 το πρωί στο κτίριο...
Επίσκεψη ιατρού Καρδιολόγου 22-24 Ιανουαρίου

Aνοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για «Προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενών ύδρευσης»

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Συνολικής αξίας εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (198.400,00€)...