Ενημέρωση επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) με θέμα «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Εγκατεστημένης ισχύος 69 MW και Αποδιδόμενης 50 MW στη Νήσο Κύθνο , Δήμου Κύθνου και Συνοδά  Έργα Υποδομής.

Ενημέρωση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) με θέμα «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Εγκατεστημένης ισχύος 69 MW και Αποδιδόμενης 50 MW στη Νήσο Κύθνο , Δήμου Κύθνου και Συνοδά Έργα Υποδομής.

Κύθνος, 26 Φεβρουρίου 2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΘΕΜΑ: Ενημέρωση επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) με θέμα «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Εγκατεστημένης ισχύος 69 MW και Αποδιδόμενης 50 MW στη Νήσο Κύθνο , Δήμου Κύθνου και Συνοδά...