Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού, παραλίας του Δήμου Κύθνου σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης

Εμβολιασμός των μόνιμων κατοίκων του Δήμου Κύθνου ηλικίας 18-59 ετών

Ο εμβολιασμός των μόνιμων κατοίκων του Δήμου  Κύθνου ηλικίας 18-59 ετών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 12-04-2021. Σας γνωρίζουμε πως για την αποφυγή συνωστισμού θα προηγείται  τηλεφωνική επικοινωνία από το ΠΠΙ Δρυοπίδας προς τους πολίτες για τον καθορισμό της μέρας και...
Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού, παραλίας του Δήμου Κύθνου σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης

Έγκριση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα και καθορισμός των χώρων.

Διαβάστε την απόφαση...