Πίνακες κατάταξης για Σοχ 1/2023

Πίνακες κατάταξης για Σοχ 1/2023

Πίνακας ΔΕ Οδηγών φορτηγών ΕΔΩ Πίνακας ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων ΕΔΩ Πίνακας απορριπτέων ΔΕ Οδηγών φορτηγών ΕΔΩ Πίνακας απορριπτέων Εργατών γενικών καθηκόντων ΕΔΩ Ορθή Επανάληψη Πίνακας ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων...