ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων , ογκωδών αντικειμένων , ανακυκλώσιμων συσκευασιών και ανακυκλώσιμων συσκευών μέσω δημοσίων συμβάσεων νήσου Κύθνου για το έτος 2016 – 2017 (άρθρο 61 του Ν. 3979/11)»

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4.Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 5.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 6.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2016 7.Περιληψη Διακύρηξη διαγωνισμού 2016 8.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων , ογκωδών αντικειμένων , ανακυκλώσιμων συσκευασιών και ανακυκλώσιμων συσκευών μέσω δημοσίων συμβάσεων νήσου Κύθνου για το έτος 2016 – 2017 (άρθρο 61 του Ν. 3979/11)»

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4.Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 5.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 6.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 7.Περιληψη Διακύρηξη διαγωνισμού 2016 8.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών της Νήσου Κύθνου για το έτος 2016 – 2017»

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΜΕ ΣΜΑΥ 2016 2.Προϋπολογισμός Εργασιών ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 2016 3.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 2016 4.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΜΑΥ 2016-2017 5.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΜΑΥ...

Διακήρυξη και περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου για την στάθμευση των οχημάτων του Δήμου και σταθμός συγκέντρωσης ογκοδών αντικειμένων

Διαβάστε την Διακήρυξη ΕΔΩ και την περίληψη Διακήρυξης...