Συλλογή γεωχωρικών δεδομένων για την καταγραφή του οδικού δικτύου της Κύθνου

Συλλογή γεωχωρικών δεδομένων για την καταγραφή του οδικού δικτύου της Κύθνου

Σας ενημερώνουμε ότι με την Α.Π. 30959/12/10/2023 σύμβαση, το Τ.Ε.Ε. έχει αναθέσει σε ένωση Τεχνικών Εταιρειών τη μελέτη με τίτλο : «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΕ), ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ,...