ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 30/1/2023 ξεκίνησαν στο νησί μας εργασίες που αφορούν το έργο “Παρεμβάσεις για την Αναβάθμιση, Βελτιστοποίηση και Αντικατάσταση Τμημάτων των Δικτύων Ύδρευσης των Οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα...
Ορισμός (τεχνικού) διαχειριστή και εκπροσώπου του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κύριο Δημήτριο Σταμάτη

Μία σύντομη αποτίμηση της συζήτησης περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες: Αναγνωρίσαμε την άψογη συνεργασία μας η οποία αφορά συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις από το ταμείο. Μια πρώτη εκταμίευση αφορούσε το ποσό των 85.000 ευρώ που χρηματοδότησε μελέτες ύδρευσης και...