Πρόσκληση 2ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης

Πρόσκληση 2ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης 2ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου». Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., για...